Storlosjens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

09 Feb 2017

Sjelens erfaring

Genesis beskriver hvordan Gud skapte det første mennesket og blåste liv i det gjennom neseborene. Legenden som er hentet fra Første Mosebok er første gang vi møter fortellingene om sjelen og at sjelen tar bolig i mennesket. Liv oppstår ved første åndedrag.

07 Jan 2017

Hermes Trismegistus och smaragdtavlan

Vem var egentligen Hermes Trismegistus och när levde han?

Lärorna går isär om vem mannen med smaragdtavlan egentligen var och när han levde. Vissa berättar att den legendariske Hermes Trismegistus var en filosof som föddes i Grekland någon gång mellan 300 f.kr. och 200 e.kr., och att han reste runt i den då kända världen till dess att han slutligen bosatte sig i Egypten. Där blev han en mycket känd alkemist, magiker och författare.

13 Dec 2016

Lucia - Ljusets drottning av urgammal sedvänja

I de Skandinaviska länderna firar man en högtid, som är tämligen unik i sin utformning, nämligen Lucia eller Lusse. Var och när den uppstod vet man inte, men man vet att den firades redan i delar av det förkristna Sverige och Norge. I Sverige har firandet en lång tradition med många olika lokala sedvänjor. I Danmark började man fira först under andra världskriget som en protest mot ockupationen av ”mörkrets makter”; Tyskland.

08 Dec 2016

Ett Ljus i mörkret

Det är lätt att gripas av en viss ängslan när man hör om Mystikerns ansvar ”att bringa Ljuset åter till en förmörkad värld”. Vad är det som egentligen krävs av oss och vad är det för en börda som är lagd på våra skuldror?

25 Nov 2016

En värld i förändring - på gott och ont

Vi ser omkring oss en värld som kan tyckas bli allt mer obegriplig. Extrema åsikter gör sig hörda från alla politiska läger, religiös extremism breder ut sig och våldet eskalerar medan polis och myndigheter står handfallna. Man kan tycka att det känns hopplöst och ibland kan man tvivla på mänsklighetens sunda förnuft, men då är det viktigt att minnas: Allt börjar med dig själv.