Storlosjens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

24 Feb 2015

Välj dina strider med omsorg

Det här är en populär fras inom föräldraterapin, men den är lika viktig för att uppnå ett tillfredsställande liv. Med den menas att tillvaron är fylld av tillfällen då man kan välja mellan att göra en stor sak av något eller att helt enkelt låta det vara, medveten om att det inte spelar någon större roll. Om du väljer dina strider med omsorg kommer du att vara långt mer effektiv när det gäller att vinna dem som verkligen betyder något.

12 Feb 2015

Den mystiska upplevelsen

När man talar om att man har haft en mystisk upplevelse, låter det för det moderna örat, som om något av övernaturlig art har manifesterat sig i det fysiska. För många kan det innebära spöken eller andar, medan för andra innebär det bara att någon betett sig konstigt – på ett mystiskt sätt. När en mystiker talar om den mystiska upplevelsen ska detta förstås som att något skett inom denne. I grunden är dessa upplevelser av det mystiska densamma – man menar något som inte enkelt låter sig förklaras.

03 Feb 2015

Detalj fra Kunraths Kosmiske Rose

Et av de mest berømte verk som handler om alkymi, stammer fra Heinrich Kunrath (1560-1605). Det heter Amphitheatrum Sapientiae Aeternae (Amfiteater om den Evige Sannhet).

30 Jan 2015

Karma - din egen programvara

Många gånger hör vi människor referera till Karmalagen som en slags vedergällningslag. Man menar att lagen fungerar som gamla testamentets "öga för öga, tand för tand". Det resonemanget menar Rosenkors-Orden blir ohållbart och omänskligt när vi skärskådar det. Om vi istället ser Karma som en opersonlig naturlag, på samma sätt som gravitationslagen eller centrifugalkraften, blir lagen inte bara mänskligare utan också mer användbar i våra dagliga liv.

Det finns många sätt att se på karmalagen, och inte heller Rosenkorsare har ett enhetligt sätt att se på detta. De tankar jag här presenterar speglar därför min personliga förståelse av karmalagen.

23 Jan 2015

Hvorfor ritualer?

En forklaring til hvorfor Storlosjens tempel i Onsala fylles med flere gradsinnvielses-kandidater enn det egentlig er plass til den 24.-25. januar 2015.