Storlosjens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

13 Jan 2016

Mystikerens 7 værktøjer hjælper dig til dagligt

Mange af de redskaber, som forskellige spirituelle traditioner bruger i udviklingsprocessen, virker også i vores almindelige hverdag. Du får her de syv redskaber i prioriteret orden, baseret på mine erfaringer. De syv nøgleværktøjer er: Intuition koncentration, kontemplation, meditation, visualisering, affirmation (bekræftelse) og bøn. De fire første er hovedværktøjerne, De tre sidste er støtte redskaber, som hjælper dig til at skabe den rette stemning for dig.

06 Jan 2016

Det Kymiske Bryllup – 400 år. Det markerer vi med: Christian Rosenkreutz’ nye Kymiske Bryllup

På samme måte som utgivelsen av manifestet Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis i 2014 markerte 400-årsjubileet for det første offisielle Rosenkors-manifestet, Fama Fraternitatis (1614), velger Rosenkors-Ordenen også å markere 400-årsjubileet for utgivelsen av det tredje historiske Rosenkors-manifestet, Det Kymiske Bryllup (1616).

Denne markeringen skjer gjennom en verdensomspennende lansering den 6. januar av manifestet. Datoen er på samme måte som for Appellatio, symbolsk valgt. 6. januar er Epifania – fra et mystisk synspunkt en lysets høytid som står for åpenbaring.

29 Dec 2015

En högst personlig livsresa, i sammandrag och kryddad med Rosenkors-Orden A.M.O.R.C.

’Känn dig själv’ (..och du lär känna universum och gudarna..) stod det vid ingången till det Grekiska templet i Delfi, där orakelprästinnan ’Pythia’ verkade under många sekler långt tillbaka i tiden. Där de med giftig vulkanånga, rökelser, speciella drycker och andra metoder föll i djup trans och kom i kontakt med, och förmedlade därur ett högre vetande som hjälpte människor i viktiga frågor. Det gamla talesättet är fortfarande i hösta grad aktuell för alla sökande och strävande människor även i vår tid, och görs numera levande genom Rosen Kors Orden A.M.O.R.C.s undervisning, som progressivt leder oss till allt djupare kännedom om oss själva, och mycket annat, under studiernas gång.

22 Dec 2015

Vintersolståndets esoteriska betydelse

Vi har tidigare skrivit om den esoteriska betydelsen av de olika solstånden och dagjämningarna här på bloggen. Vintersolståndets mystiska betydelse är inte mindre intressant. Om man ser de olika solstånden och dagjämningar som steg på en esoterisk resa, skulle vintersolståndet motsvara (åter)födelsens tid. Solen återföds ur djupaste mörker, ljuset bryter fram vid Österns horisont och hoppet ses gry för mänskligheten.

16 Dec 2015

Lysets budbringer

"Atons virksomme ånd"

Akhenaton regjerte som Farao i Egypt fra 1364 f.Kr – 1347f.Kr, en periode på kun 17 år. Han klarte i løpet av denne perioden å endre på den religiøse retningen, samt gi en innføring i en mer sosialistisk tankegang. Han endret også navnet sitt fra Amenhotep IV til Akhenaton som muligens betyr: Atons virksomme ånd. Han giftet seg med Nefertiti og fikk seks døtre med henne. Nefertiti var prinsesse fra Mitanni og var ønsket av Amon-presteskapet som dronning, fremfor Kiya, som Akhenaton selv ønsket som hustru.