Storlosjens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

16 May 2019

Hemmeligheder skaber mystik for mennesker

Mange mennesker misforstår betydningen af hemmeligheder og mystik. De agerer i verden ud fra en opfattelse af, at verden er farlig. Hemmeligheder og mystik får derfor nemt i deres øjne en truende karakter.

17 Apr 2019

Englekorene, Guds 6 konsulentavdelinger

Gud har tildelt hver av de 72 englene i englenes hærskare spesifikke oppgaver for å hjelpe menneskene.   Gjennom kjennskap til hvilket område englene vokter, kan du gjennom bønn, visualisering og meditasjon søke kontakt med det Guddommelige.    

29 Mar 2019

Om Renhet

Ibland läser man i esoteriska böcker att man bör ”rena sig själv”. Men vad innebär detta egentligen? Man kan självfallet tolka det på många olika sätt, och det görs också inom olika religioner och filosofier. Då förknippar man ofta reningen med att en troende har begått en eller annan ”synd”. 

08 Feb 2019

Om Hjärtats intelligens

Från tid till annan stöter vi på frasen ”Hjärtats Intelligens” och man kan undra vad detta begrepp innebär. Förståelsen av detta är förstås beroende på person, så det som följer är min förklaring utifrån mitt eget bristfälliga perspektiv.

22 Jan 2019

De jødiske mysterier

Det hebraiske ordet Kabbalah betyr både å ta imot men også tradisjon. Dette kan vi jo se på som å ta imot en tradisjon. Derfor omtaler vi en av retningene innen Kabbalah som tradisjonell og autentisk. Tidsmessig referere dette seg til blomstringstiden for de jødiske mysterier gjenfortalt gjennom generasjoner tilbake til gammeltestamentet. Mystikk og mystiske erfaringer har vært en del av jødedommen siden de tidligste dagene. Torah inneholder mange historier om mystiske erfaringer, fra besøk av engler til profetiske drømmer og visjoner. Talmud beskriver bl.a. sjelenes eksistens og når den tar bolig i kroppen.