Storlosjens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

18 May 2016

​Sansing og vibrasjonsdata

Mennesket har i vår tid 5 objektive sanser; syn, hørsel, følelse, smak og lukt. Hver av disse har sine objektive egenskaper. For eksempel dine smaksløker på tungen er utstyrt med reseptorer som reagerer på de kjemiske byggesteinene i maten. Du har nok omlag 10 000 smaksløker som hver har 1000 reseptorer! M.a.o. disse våre sanser mottar enorme datamengder. Det vil si vibrasjonsdata som vi som mystikere bevist eller ubevist hele tiden bearbeider og tar stilling til. Funksjonen kan ikke slåes av. Nyere forskning peker også på sterkt samspill mellom sansene våre og noen hevder at hørselen er viktigst for samhandlingen mellom de 5 sansene, mens synet har størst betydning for hva vi føler. Er du overrasket?

11 May 2016

​Jordens Lys

Duen

04 May 2016

Martinismens vei

Innen vår Orden gis en søkende og medvandrer et ekstra tilbud i sin søken. Medvandreren kan tre inn i den Tradisjonelle Martinistorden (TMO) og vandre denne veien.

Hva betyr det så å vandre Martinismens vei. Hvorfor blir noen av oss Martinister og hva er hensikten med denne Ordenen?

21 Apr 2016

Rosenkors-filosofins initiatoriska aspekt

Att ta sig framåt på mystikens stig kräver att man arbetar med alla plan av sin varelse. Att arbeta med den fysiska och psykiska delen är för de flesta andliga sökare självklart, men hur arbetar man med sin andliga eller själsliga "kropp"?

14 Apr 2016

​Underviser I i gnosticisme, hermetisme og Kabbala?

Dette er et spørgsmål, som vi tit får. Ja, vi underviser i emner, der er relateret til gnosticisme, hermetisme og kabbala, men Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C. har ikke undervisning, der specifikt underviser dig i disse studier. Men vi bruger den viden, der ligger bag i vores undervisning.

Gnosticisme, hermetisme og kabbala er tre grundlæggende retninger i Ordenens undervisning. De kommer frem, når vi studerer indvielsesvejen, og vi ser denne visdom, når vi arbejder i og med symbolikken og ritualerne i templet. Meget af visdommen fra de tre retninger er skjult, og alligevel er den synligt tilstede for den, der kigger efter.