Storlosjens blogg

Her deler vi nyheter, kommentarer, artikler og annet stoff som kan være av interesse for våre medlemmer og andre interesserte.

18 Sep 2018

Höstkontemplation

Hösten är snart här. När mörkret faller, stänger nordborna in sig i sina hus, tänder ljus och vilar i mörkrets tystnad. Det är en tid för andra sysslor och för Rosenkorsare är det ofta en tid för förkovran och inåtvändhet.

14 Sep 2018

Universets Lyd

Der er mange veje til Gud, Altet, eller hvad du ønsker at kalde det. Inden for forskellige yoga-former anvender man mantraer, f.eks. OM, for at forbinde sig med guddommen. Det samme gjorde man i det gamle Egypten og blandt naturfolk i hele verden. 

15 Aug 2018

Sjelen i vestlige religioner og esoterien

Mange av oss møtte kanskje begrepet sjel for første gang gjennom fortellinger i Bibelen. Ofte kombinert med bilder av «noe» som beveget seg ut av kroppen og opp i luften. Ordet «sjel» i Bibelen er en oversettelse av det hebraiske ordet nẹfesj og det greske ordet psykhẹ. Det hebraiske ordet betyr bokstavelig «en pustende skapning», og det greske betyr «et levende vesen». Syntesen i et eget ordspill kunne jo bli at «en sjel er levende og inkarnert i en pustene skapning». Nefesj finner vi igjen i Kabbalahs beskrivelser av sjelens lavere aspekter som Nefesh. Utfra dette leser vi derved at sjelen omfatter hele skapningen. Ikke bare noe inni oss som lever videre når kroppen dør. Bibelen forteller tydelig at menneskesjelen er hele mennesket.

05 Aug 2018

Pusten, et viktig verktøy for vår helse

Det første vi gjør når vi fødes er å trekke pusten (dra andan) dypt inn og fylle lungene med luft. Det siste vi gjør når vi dør er å puste ut, og la luften sive ut. Kanskje er pusten den aktiviteten vi tenker minst på, men som kanskje betyr mest for vår fysiske og psykiske helse. Den er automatisert og det går liksom av seg selv. Vi tenker ikke over det.

19 Jul 2018

Gnostisismen i historisk perspektiv

Vi støder tit på gnosticismen og gnostikerne - typisk i kilder fra katharernes tidsperiode (12. århundrede). Søger vi oplysninger, befinder vi os pludselig midt i striden mellem gnosticismen og kristendommen om fortolkningen af begreberne (ca. 2. århundrede). Dette stiller os over for endnu flere spørgsmål, som det er nødvendigt at få svar på.